ยินดีต้อนรับสู่ สสม.LEARNING : เรียนออนไลน์การสาธารณสุขมูลฐาน

...
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้การสาธารณสุขมูลฐานแบบออนไลน์ เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตรทันที
หลักสูตร อสม. นวัตกรสังคม สู้ภัยโควิด 19
  รับจำนวนจำกัด
  • เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
  • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  • เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตรทันที
  • สามารถกลับมาทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา


กลุ่มเป้าหมาย
     อสม. และผู้สนใจทั่วไป

คุณสมบัติ
     1. เป็นผู้ชอบคิดค้น แนะนำ สร้างหรือปฏิบัติ สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
     2. ใช้โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารได้
     3. มีความพร้อมและความสมัครใจ
     4. มองเห็นเรื่องสุขภาพเป็นวิถีชีวิต

เนื้อหา ประกอบด้วย
     1. อสม.นวัตกรสังคม
     2. รู้รอบชุมชนกับการคิดเชิงระบบ
     3. การสร้างสรรค์และการออกแบบนวัตกรรมเพื่อชุมชนวิถีชีวิตใหม่
     4. การจัดการนวัตกรรม
     5. การใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน เพื่อการสร้างวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19

ลงทะเบียน    เข้าเรียน    คำแนะนำการใช้งาน
หลักสูตร การสาธารณสุขมูลฐาน
  

     เนื้อหาหลักสูตร หลักการ แนวคิด วิวัฒนาการ การสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care)

  • เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
  • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  • เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตรทันที
  • สามารถกลับมาทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
  ANDROID
แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน : สสม.LEARNING เรียนออนไลน์การสาธารณสุขมูลฐาน

แอดไลน์เราไว้ ไม่พลาดข่าวสาร
  LINE OA
LINE OFFICIAL ACCOUNT : สสม.LEARNING เรียนออนไลน์การสาธารณสุขมูลฐาน แอดไลน์เราไว้ ไม่พลาดข่าวสาร

   เพิ่มเพื่อน