ขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐาน การพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน และหลักสูตรต่าง ๆ ของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้อเสนอแนะประการใดแจ้งได้ที่ thawinha@yahoo.com
   
  ความหมายและความสำคัญของการสาธารณสุขมูลฐาน
แนวคิดของการสาธารณสุขมูลฐาน
ประวัติความเป็นมาของการสาธารณสุขมูลฐาน
กลไกการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย
หลักในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน
   
    ...
    กลับหน้าหลัก สช.อีสาน | กลับหน้าหลัก e-Learning