ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

 

การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557
วันที่ 16-17 มกราคม 2557
ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8

 

ผลการคัดเลือก

 

 

 

กำหนดการ

 

แผนผังห้องนำเสนอ

 

แผนผังการจัดนิทรรศการ

 

แนวทางการคัดเลือก

 

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8
89 ถ.อนามัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-224605, 224659 โทรสาร.221679
http://hss8.esanphc.net