ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

 

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8
จังหวัดอุดรธานี

 

แนะนำองค์กร
กลุ่มบริหาร
กลุ่มยุทธศาสตร์
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชน
กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
กลุ่มอาคารและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มคุณภาพมาตรฐานการบริการ

 

Website สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จ.อุดรธานี (MOPH Server)

Website ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8
89 ถ.อนามัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-224605, 224659 โทรสาร.221679
http://hss8.esanphc.net